TRƯỜNG TH MƯỜNG CHIỀNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC

Thực hiện công văn số 968/GD&ĐT ngày 05/10/2020 của phòng GD&ĐT huyện Đà Bắc về việc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2020 - 2021.

          Chiều ngày 06 tháng 10 năm 2020 trường Tiểu học Mường Chiềng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2020 - 2021 nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức trong nhà trường; Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2019 - 2020, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.