TRƯỜNG TH MƯỜNG CHIỀNG TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2022

Thực hiện công văn số 274/PGD&ĐT ngày 31/3/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đà Bắc về việc hướng dẫn tổ chức ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

Trường TH Mường Chiềng tổ chức ngày hội đọc với những hoạt động nhiều ý nghĩa, bổ ích, và không quyên phòng chống dịch