Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức Trường Tiểu học Mường Chiềng năm học 2018 - 2019

Ngày 21 tháng 9 năm học 2018 đã tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức.

Buổi lễ diễn ra theo quy đinh và quy chế, và có cả những tiết mục văn nghệ chào mừng hết sức ý nghĩa

Hội nghị Cásn bộ công chức, viên chức năm học 2018 - 2019