Ngày hội "Học sinh tiểu học". Chủ để hội xuân quê em

Trường TH Mường Chiềng đã tổ chức thành công ngày hội "Học sinh tiểu học" 

Với chủ đề " HỘI XUÂN QUÊ EM"

Những gian hàng hội chơ

Những trò chơi dân gian