Trương TH&THCS Tu Lý A tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ Tiếng Anh

               Chiều thứ  6 ngày 29/5/2022 trường TH&THCS Tu Lý A tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ Tiếng Anh với chủ đề English Festival 2022. 

           Một số hoạt động trong buổi sinh hoạt: